מסורת של בניה

לובי יבנה8 7 2010
Night H4
הדמיה יבנה
הדמיה יבנה1

עיר גנים-יבנה

צמד בניינים המכיל  70 יח"ד, אשר נבנו בהתאם לסביבה בה הם ממוקמים- "יבנה הירוקה". במבנים אלמנטים של בניה ירוקה כגון: ממיכלי מחזור אשפה, חסכון באנרגיה ועוד.