מסורת של בניה

דופלקס גן 1 קומה ב'
דופלקס גן 1 ק"ק
דירת גן 2
דירת גן 3
דופלקס גן 4 ק"ק
דופלקס גן 4 קומה ב'
דירת 5 חד' מס' 5
דירת 5 חד' מס' 6
דירת 5 חד' מס' 7
דירת 5 חד' מס' 8
דירות 5 חד' מס' 9 13 17 21
דירות 5 חד' מס'  10 14 18 22
דירות 5 חד' מס' 11 15 19 23
דירות 5 חד' מס'  12 16 20 24
מיני פנטהאוז 5 חד' מס' 25
מיני פנטהאוז 5 חד' מס' 26
פנטהאוז 6 חד' 27

מחיר למשתכן -גנים- עדכון ימי בחירה

בעמוד זה מתעדכנת טבלת הדירות הפנויות לבחירה בפרוייקט